• Zwroty, reklamacje, gwarancja

Osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej (klientom indywidualnym) przysługuje prawo zwrotu produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo zwrotu nie dotyczy klientów biznesowych, prowadzących działalność gospodarczą (klientów B2B). 

Aby dokonać zwrotu produktu, należy wypełnić Formularz zwrotu.


W przypadku uszkodzenia taśm firmowych należy sprawdzić kompletność przesyłki w obecności kuriera. W przypadku nieprawidłowości należy sporządzić protokół (jest on jedyną podstawą do przyjęcia reklamacji niekompletności towaru). 

Aby zwrot towaru był możliwy, produkt musi być w stanie nieużywanym, kompletny tj. posiadać wszystkie części, akcesoria, instrukcje itp. oraz należy wypełnić i dostarczyć formularz zwrotu towaru.

Warunki zwrotu towaru

W przypadku decyzji o zwrocie produktu Klient ponosi ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu do siedziby firmy. Klient zostaje obciążony kosztem zwrotu towaru. 

Przed odbiorem paczki przez kuriera należy zabezpieczyć przesyłkę przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Produkt winien być spakowany w oryginalne opakowanie. 

Zwracany towar musi być kompletny, czyli zawierać wszystkie akcesoria, instrukcje itp. Nasz serwis sprawdza produkt pod kątem uszkodzeń, zmian i przeróbek.

Firma Kryza Technologies & Enterprises ma prawo odrzucić wniosek o zwrot produktu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zmian lub przeróbek towaru.

Jak dokonać zwrotu produktu?

W przypadku decyzji o zwrocie produktu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Nasi pracownicy ustalą optymalny sposób wysyłki towaru do naszej siedziby. Koszt zwrotu towaru obciąża dokonującego zwrotu.

W sytuacji zwrotu produktu należy wypełnić Formularz zwrotu. Wypełniony formularz należy dołączyć do paczki lub wysłać na adres biuro@meble-ruchome.pl.

Dopuszczamy również zwrot osobisty w siedzibie firmy w Koszalinie.

Zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem na numer rachunku bankowego Klienta podany w Formularzu zwrotu. Czas zwrotu wynosi do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki i przyjęcia zwrotu. 

Każdy zwrócony produkt zostaje sprawdzony pod kątem uszkodzeń, zmian i przeróbek. 

Warunki gwarancji i reklamacji

Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego firma Kryza Technologies & Enterprises zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w relacjach B2B.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom bezpiecznych zakupów i dostarczanie niezawodnych mebli. Dlatego zapewniamy dwa rodzaje gwarancji na nasze produkty. 


Oferujemy gwarancję na elementy elektryczne wynoszącą 2 lata. Gwarancja na elementy konstrukcyjne wynosi 5 lat. 

Gwarancja dotyczy wad fabrycznych towaru. Nie uwzględnia natomiast wad powstałych wskutek użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem oraz modyfikacji wyglądu i działania produktów. Przy zwrocie, towar jest sprawdzany pod kątem uszkodzeń, zmian i przeróbek.

W celu dokonania reklamacji należy przesłać na adres: biuro@meble-ruchome.pl wypełniony Formularz reklamacji. W ciągu 24h od przesłania zgłoszenia nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą, przeprowadzi wywiad i omówi dalsze kroki. 

Twoje problemy rozwiązujemy natychmiast!

Formularz reklamacji do pobrania TUTAJ.

Formularz zwrotu produktu dostępny TUTAJ.